trốn trại-Vụ phạm nhân trốn trại, cướp taxi: Bật khóc, khai lý do bỏ trốn gây bất ngờ