vào quán cà phê bắn người-Mâu thuẫn, cầm súng K59 xông vào quán cà phê bắn 1 giám đốc