xe bồn-Xe trộn xi măng rơi xuống đồi, cả gia đình hoảng loạn bỏ chạy