Xã hội

Chính phủ cho phép cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô tham gia kiểm định

Nghị định quy định tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe được phép thực hiện việc đăng kiểm. Như vậy, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô có thể được tham gia khi đủ điều kiện.

Đây là điểm nổi bật tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 8/6 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Nghị định 30 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ hôm nay 8/6.

Cho phép lực lượng công an, quân đội tham gia hỗ trợ đăng kiểm khi cần 

Theo đó, Nghị định 30 sửa đổi, bổ sung nguyên tắc hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Cụ thể, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Như vậy, không hạn chế các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô tham gia vào hoạt động kiểm định xe cơ giới khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Hoạt động kiểm định phải bảo đảm tính độc lập, khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.

Chính phủ cho phép cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô tham gia kiểm định
Chính phủ cho phép cơ sở đăng kiểm công an, quân đội tham gia khi cần (Ảnh: N.Huyền) 

Trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định của tổ chức và cá nhân thì cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định.

Việc xây dựng, thành lập đơn vị đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành và các quy hoạch khác có liên quan, trong đó có xét đến các yếu tố đặc thù của các địa phương, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Ngoài ra, việc xây dựng cũng phải phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện được đăng ký trên địa bàn, khuyến khích ứng dụng công nghệ, thiết bị kiểm định hiện đại.

Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải tuân thủ quy định về đấu nối, kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định, bảo đảm an toàn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, không gây cản trở và ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của đơn vị đăng kiểm phải có tối thiểu các bộ phận sau:

Bộ phận lãnh đạo: Gồm giám đốc, phó giám đốc hoặc phụ trách đơn vị đăng kiểm để tổ chức quản lý, điều hành đơn vị đăng kiểm; trong đó có tối thiểu 1 lãnh đạo đơn vị đủ điều kiện ký giấy chứng nhận kiểm định.

Bộ phận kiểm định: Gồm phụ trách bộ phận kiểm định, đăng kiểm viên để thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện.

Bộ phận văn phòng: Gồm nhân viên nghiệp vụ và các nhân viên khác để thực hiện các công việc văn phòng, hỗ trợ hoạt động kiểm định.

Nhân lực của đơn vị đăng kiểm gồm: Tối thiểu 1 lãnh đạo có đủ điều kiện theo quy định;  có tối thiểu 1 phụ trách bộ phận kiểm định; dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 2 đăng kiểm viên bảo đảm thực hiện đủ các công đoạn kiểm định.

NĐ 139 trước đây quy định mỗi dây chuyền tối thiểu 3 đăng kiểm viên.

Theo N.Huyền (VietNamNet)
https://vietnamnet.vn/chinh-phu-cho-phep-co-so-bao-hanh-bao-duong-o-to-tham-gia-kiem-dinh-2152361.html