Xã hội

Đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm ôtô

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định ôtô thêm từ 30.000 đến 220.000 đồng tùy theo loại xe và 50.000 đồng phí lập hồ sơ với xe miễn đăng kiểm.

Trong văn bản kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải cuối tuần qua,  Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

Tính đến ngày 19/5, Cục Đăng kiểm đã nhận được 101 phương án giá từ 122 trung tâm đăng kiểm xe gửi về. Qua rà soát, Cục Đăng kiểm đã loại bỏ 25 phương án giá kê khai chi phí quá cao so với năm trước liền kề nhưng không có thuyết minh chi tiết hoặc tỷ lệ lợi nhuận dự kiến để ở mức cao (20%).

Trên cơ sở này, Cục Đăng kiểm đã lựa chọn 76 phương án đại diện cho 96 trung tâm đăng kiểm xe làm cơ sở lập phương án đề xuất liên Bộ Giao thông Vận tải và Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định.

Đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm ôtô

Phương án tăng giá dựa trên sản lượng, tổng chi phí kiểm định của các đơn vị; xác định mức lợi nhuận tạm tính là 10% trên giá thành và thuế giá trị gia tăng 10% trên cơ sở giá thành cộng lợi nhuận dự kiến để xác định giá bán sản phẩm.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng.

Trường hợp in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đối với tình huống chủ xe bị mất tem, giấy chứng nhận kiểm định hoặc xin lưu hành trở lại (sau khi xin dừng nghỉ lưu hành) thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.

Đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm ôtô - 1
Bảng để xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe. Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Cục Đăng kiểm có văn bản kiến nghị Bộ GTVT tạm thời chưa xem xét việc tăng giá dịch vụ kiểm định xe trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo giảm giá, giảm phí hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Bộ GTVT thống nhất và kiến nghị Bộ Tài chính chưa xem xét việc này.

Vào tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2023 cho phép nhiều ôtô được miễn kiểm định lần đầu và kéo dài chu kỳ kiểm định. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định trên đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên làm sụt giảm doanh thu của các đơn vị đăng kiểm khoảng 132 tỷ đồng, gây khó khăn cho hoạt động kiểm định xe.

Ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2018.

Theo đó, Phó thủ tướng phân công Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ kiểm định trên cơ sở tính đúng, tính đủ theo cơ chế thị trường. Bộ Tài chính sau đó đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tình hình, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định.

HL (SHTT)
https://sohuutritue.net.vn/de-xuat-tang-gia-dich-vu-dang-kiem-oto-d165462.html