Đăng kiểm ô tô-Vì sao Bộ Giao Thông vận tải không đăng kiểm theo số km?