Xã hội

Thanh tra Chính phủ lập Ban Chỉ đạo thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đoàn Hồng Phong ngày 14/1 ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm: Ông Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP, Trưởng Ban; ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ III, Phó Ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo còn có các thành viên gồm: ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục I; ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng Cục II; ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III; ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp; ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 cho các vụ, cục thuộc TTCP và Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh theo đề cương hướng dẫn của TTCP;

Thanh tra Chính phủ lập Ban Chỉ đạo thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế
Bộ Công an thời gian gần đây khởi tố hàng loạt bị can liên quan đến vụ kit test Việt Á

Chỉ đạo, đôn đốc hoạt động thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế của TTCP, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra; chỉ đạo việc tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trên phạm vi toàn quốc trình Tổng TTCP; giúp Tổng TTCP xây dựng báo cáo trình Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quyết định trên còn thành lập Tổ Công tác để giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra gồm: ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ III, Tổ trưởng; ông Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ III, Tổ phó. Các thành viên trong tổ gồm: bà Bùi Thị Thúy Nga, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục 1; bà Phạm Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục II; ông Trần Bá Thịnh, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục III; bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Vụ Kế hoạch Tổng hợp; ông Đào Văn Được, Thanh tra viên, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra; bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Thanh tra viên chính, Vụ Pháp chế; bà Dương Thị Liên, Thanh tra viên, Vụ III.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc để báo cáo Ban chỉ đạo và giúp Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo Tổng TTCP.

Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thanh-tra-chinh-phu-lap-ban-chi-dao-thanh-tra-mua-sam-trang-thiet-bi-y-te-809028.html