bầu đức-HAGL 'yêu thực dụng', đã đến lúc bầu Đức phải trả giá với lựa chọn 'đúng mà sai' của mình?