Bayern Munich-Bayern Munich có thể bổ nhiệm HLV mới xuống hạng ở Premier League