chính thất-SỐC: Chính thất trong vụ đánh ghen ở Nhà hát lên tiếng xin lỗi, mong CĐM tha thứ cho chồng và tiểu tam