Covid -19-Quỹ vaccine phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng, gồm tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ