đại học-Nam sinh Ielts 8.0, Toeic tuyệt đối 990 với 4 bằng đại học, nghề nghiệp càng nể