Đình Trọng-Vợ Đình Trọng xuất hiện giản dị, nhìn cử chỉ đoán ngay mối quan hệ với mẹ chồng