đua ghe-Sự thật thông tin đội đua ghe bị khán giả dùng đất ném tới tấp