Giáo dục giới tính-Vợ quỳ lạy cầu xin chồng vào nhà vệ sinh nhớ đóng cửa: 'Anh đừng làm như vậy nữa, em cầu xin anh'