giao hữu-Tuyển Việt Nam chốt ngày đá với đội Trung Quốc, Hàn Quốc