Hà Nội-Xếp hàng 30 phút chờ ăn phở ở Hà Nội, có 'khổ vì miếng ăn'?