Hải Tú-Kín tiếng bấy lâu, nay Sơn Tùng và Hải Tú công khai hẹn hò?