không khí lạnh-Người Hà Nội nhích từng mét vượt ùn tắc trong mưa rét