kiện ra tòa-Vụ công nhân bị 'bêu' thông báo sa thải kèm ảnh bị kéo cắt cổ: Có thể kiện ra tòa