ký sinh trùng-5.000 con giun sán xâm chiếm phổi, não bé trai 6 tuổi, bác sĩ cảnh báo cha mẹ đừng cho con ăn món này