Mộng Hoa Lục-5 mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ đẹp nhất 5 năm gần đây: 'Bản sao' Lưu Diệc Phi có vượt qua nàng thơ Đông Cung?