Mỹ-Triều Tiên từ chối đàm phán về chủ quyền với Mỹ