nghệ an-Cô giáo nghẹn ngào nhìn sách vở của học sinh ngập trong bùn đất