nghi phạm-Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi tháo chạy khỏi trụ sở công an ở TP.HCM