Phạm Quỳnh Anh sinh con thứ 3-Hậu sinh con thứ 3, Phạm Quỳnh Anh tậu thêm căn hộ view bạc tỷ