phận làm dâu-Đám tang bố chồng, tôi mua 10 bịch muối đến viếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người