Phần Lan-Đường ống khí đốt, cáp viễn thông dưới biển Baltic đồng loạt hư hại đáng ngờ