pháp luật-Người vợ trốn nã bị bắt cùng chồng với hai khẩu súng đã gây ra vụ bắn người