quán nhậu-Thanh niên hất nồi lẩu đang sôi vào một phụ nữ tại quán nhậu