Quy định mới-Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024

  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024

    Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024

    Từ 1/6/2024, sẽ thu hồi giấy phép xe tập lái nếu cho người khác sử dụng; 6 trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2024; Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp … là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2024.

  • Bất động sản lo ‘chết chìm’ vì quy định mới của ngân hàng

    Bất động sản lo ‘chết chìm’ vì quy định mới của ngân hàng

    Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2024 quy định người dân không được vay tiền ngân hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai và thế chấp bằng chính căn nhà đó khiến giới kinh doanh bất động sản lo lắng.