rạp Việt-HURRYKNG gọi HIEUTHUHAI là 'ân nhân': Nhiều công ty lớn mời về nhưng từ chối, đi show đều gửi lương về cho đồng đội!