sữa bò-Những thực phẩm cực tốt nhưng ăn, uống cùng sữa có thể thành 'độc dược'

  • Những thực phẩm cực tốt nhưng ăn, uống cùng sữa có thể thành 'độc dược'

    Những thực phẩm cực tốt nhưng ăn, uống cùng sữa có thể thành 'độc dược'

    Sữa là một trong những thực phẩm phổ biến, rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường uống sữa cùng với các loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, sữa đã đầy đủ dinh dưỡng và không nên dùng chung với một số thực phẩm nhất định. Dưới đây là một số loại thực phẩm không nên kết hợp với sữa để ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe.

  • Nông dân đổ sữa lênh láng, công ty sữa lên tiếng

    Nông dân đổ sữa lênh láng, công ty sữa lên tiếng

    Trước việc thay đổi giá thu mua sữa, người đàn ông nuôi bò ở TX Thái Hòa (Nghệ An) bức xúc đổ sữa tươi giữa điểm thu mua của Vinamilk. Đại diện công ty sữa cho hay, hộ dân nào ký hợp đồng thì mới thu mua.