Thái Lan-Nữ doanh nhân chi tiền, quan hệ tình dục với thầy cúng để... giữ chồng