Thủ khoa-Hành trình hoàn lương của thủ khoa đại học từng ngồi tù vì cướp ngân hàng