tiệc chia tay giám đốc CDC quảng ninh-Ai chi trả cho những bữa tiệc của CLB Giám đốc CDC miền Bắc?