Trizzie Phương Trinh-Vợ cũ Bằng Kiều tuổi U60: Một tay điều binh khiển tướng, vừa kinh doanh vừa đắt show