Trung Quốc-Vì sao nhiều cô gái Trung Quốc yêu đương với ChatGPT?