Trung Quốc-Rộ tin đồn Wuling Bingo 'ngon, bổ, rẻ' sẽ bán chính hãng ở Việt Nam