Tủ đông-Người đàn ông chết trong tủ đông lạnh khi trốn cảnh sát truy nã