vận chuyển ma túy-Người phụ nữ vừa bước xuống xe khách liền bị cảnh sát ập vào bắt giữ