vi phạm quy định phòng dịch-Tạm giữ 1 phụ nữ ra đường không đúng quy định còn ném dép vào công an