Wendy Phạm-Xúc động câu chuyện con gái Phi Nhung nhắc về mẹ, vẫn giữ điều này với đấng sinh thành