Pháp luật

Cuốn sổ ghi chép tố kẻ giết chủ nợ giấu xác dưới mương

Cuốn sổ ghi chép các khoản tiền mà nạn nhân đã cho vay giúp các điều tra viên tìm ra thủ phạm giết người giấu xác dưới mương chính là người vay nợ 600 triệu đồng.

Theo Gia Đạt (Kienthuc.net.vn)
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cuon-so-ghi-chep-to-ke-giet-chu-no-giau-xac-duoi-muong-1862476.html