bảo vệ sức khỏe-Nam giới trên 45 tuổi nếu có thể tập 4 động tác thể dục này thì xin chúc mừng: Duy trì đều đặn để cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ