Cắt giảm nhân sự-Bộ Nội vụ giảm hơn 100 lãnh đạo cấp vụ, tổng cục

  • Bộ Nội vụ giảm hơn 100 lãnh đạo cấp vụ, tổng cục

    Bộ Nội vụ giảm hơn 100 lãnh đạo cấp vụ, tổng cục

    Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 12 chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; 22 Vụ trưởng, 66 Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục.

  • Thế giới Di động sa thải hơn 7.000 nhân viên

    Thế giới Di động sa thải hơn 7.000 nhân viên

    Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tổng lỗ từ khi thành lập của Bách Hóa Xanh đến nay đã gần 7.200 tỷ đồng, chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ gần 320 tỷ đồng, Thế giới Di động tại Campuchia cũng lỗ thuế liên tục từ 2017 đến nay… là những thông tin đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý 4 của MWG.