Xã hội

Đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục
Bộ GDĐT đề nghị ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện tinh gian biên chế ngành Giáo dục.

Theo công văn, các địa phương thực hiện việc tinh giản biên chế ngành giáo dục phải gắn với việc đảm bảo các quy định về định mức số lượng giáo viên với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách.

Việc tinh giản biên chế cũng phải đảm bảo việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp học của địa phương.

Bộ GDĐT đề nghị các địa phương không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hàng năm để thực hiện tinh giản biên chế mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Đồng thời đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm để sàng lọc, phân loại làm căn cứ tinh giản biên chế.

Các tỉnh, thành phố có kế hoạch và giải pháp giải quyết dứt điểm số viên chức và người lao động vượt quá số biên chế được giao. Cũng như có giải pháp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo môn học.

Trong những năm tới, ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới ở phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GDĐT nêu rõ, việc thực hiện tinh giản biến chế , rất cần tăng cường vai trò chủ động tham mưu, đề xuất của sở/phòng GDĐT và vai trò kiểm tra, giám sát, sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, Hội đồng Nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể để đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Theo Huyên Nguyễn (Lao Động)