Chăm sóc con cái-Vợ nuôi 4 con cún để 'chữa lành', con cái thì bỏ bê