chăm sóc xe-Lốp dự phòng có thể đi với tốc độ bao nhiêu và được bao xa?