Decao-Lâm Minh lên tiếng khi Decao bị nhận xét gia trưởng