Denis Đặng-Nguyễn Trần Trung Quân, Dennis Đặng nói không làm nhạc cho người Trung Quốc